Podrobnosti k výkupu bytů v osobním vlastnictví

 • výpis z katastru nemovitostí (výpis k bytu k celému domu) plus snímek z katastrální mapy
 • nabývací titul k bytu (tzn. na jakém základě jste nabyli byt do vlastnictví – tzn. kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o dědictví, smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky apod.)
 • plán bytu
 • pokud na bytu je jakékoli věcné břemeno, exekuce, zástava či jiné omezení, pak si nachystejte jednotlivé listiny a dokumenty

 • Podrobnosti k výkupu bytů v osobním vlastnictví
 • Podrobnosti k výkupu bytů v osobním vlastnictví výpis z katastru nemovitostí (výpis k bytu k celému domu) plus snímek z katastrální mapy nabývací titul k bytu (tzn. na jakém...

 • Podrobnosti k výkupu bytů v družstevním vlastnictví
 • Podrobnosti k výkupu bytů v družstevním vlastnictví Pro převod a výkupu bytu za hotové je třeba mít nachystané následující dokumenty: doklad o členství v družstvu a jeho...

 • Podrobnosti k výkupu rodinných domů
 • Podrobnosti k výkupu rodinných domů výpis z katastru nemovitostí (výpis k bytu k celému domu) plus snímek z katastrální mapy kolaudační rozhodnutí plánek s inženýrskými...

 • Podrobnosti k výkupu chaty a chalupy
 • Podrobnosti k výkupu chaty a chalupy výpis z katastru nemovitostí plus snímek z katastrální mapy kolaudační rozhodnutí plánek s inženýrskými sítěmi nabývací titul u chaty anebo...

 • Podrobnosti k výkupu pozemků
 • Podrobnosti k výkupu pozemků výpis z katastru nemovitostí plus snímek z katastrální mapy kolaudační rozhodnutí plánek s inženýrskými sítěmi nabývací titul k pozemku (tzn. na...

 • Podrobnosti k výkupu činžovních domů
 • Podrobnosti k výkupu činžovních domů výpis z katastru nemovitostí k celému domu plus snímek z katastrální mapy kolaudační rozhodnutí plánek s inženýrskými sítěmi nabývací...

 • Podrobnosti k výkupu komerčních, obchodních, kancelářských prostor
 • Podrobnosti k výkupu komerčních, obchodních, kancelářských prostor výpis z katastru nemovitostí (výpis k bytu k celému domu) plus snímek z katastrální mapy kolaudační...

 

 

Kontakt: spravce@nemovitosti-odkup.cz

Nabídněte nemovitost k odkupu v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565